Mis kasu toob ettevõttele bränding?

<img fetchpriority=
Loe lähemalt, millised on need 9 brändingu eelist ettevõtluses!

Aga mis siis ikkagi bränding on? Kuidas bränd toimib?

Alustava ettevõtjana võid leida end küsimast, mis on bränd ja kas mulle on üldse brändingut vaja. Bränding on tänapäeva ärimaailmas väga tähtis, sest ta loob su ettevõtte kuvandi. Bränd aitab luua jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise ettevõtte.

Brändingu mõjuvõimsus seisneb selles, et ta aitab ettevõttel kontrollida ja juhtida ostukogemust kõrgel tasandil. 

Oled märganud, et mõne logo nägemisel tunned äratundmisrõõmu? Nagu näiteks sinu eelistatud pagarikoja paberkoti silmamisel, mida keegi tänaval su ees kõndides käes hoiab või sinu lemmikauto tänaval, mis on keskkonnasõbralik ja mugav?

Need tunded, mis sinus tekkisid, ei ole juhuslikud.

Selle taga peitub kvaliteetne bränding.

Tänapäeva tarbija ei osta ainult toodet või teenust, vaid eelkõige elamusi, ettevõtte tõekspidamisi või lugu. Me kõik tahame olla osa millestki suuremast, mis ei piirdu vaid meiega. Olgu selleks kas kogukond, ühiskondlik kiht või miljöö.

Tugeva brändiga ettevõtted teavad täpselt, mida enda klientidele pakkuda, olgu selleks teatud emotsioon, elamus või maailmavaade.

Mis on bränd?

Toetudes brändigurule Marty Neumeierile mõtestame lahti, mida bränd ei ole.

Bränd ei ole logo.

Bränd ei ole toode.

Bränd ei ole identiteet.

Bränd ei ole ettevõtte.

Lihtsalt sõnastades on bränd see, kuidas sinu kliendid su ettevõttet näevad ja mõistavad.[1]

Seega bränd kui idee tekib tarbija peas, kui ta mõtleb sinu tootele või teenusele. Näiteks JOIKi tooteid kasutades mõtleb klient sellele, et nad hoiavad ökosüsteemi, nende kreemid on kvaliteetsed, kemikaalide vabad ja teevad tema naha ilusaks. Selline reaktsioon avaldub, kui klient näeb brändi logo, sõnumit või visuaalset identiteeti. [2]

<img decoding=
Bränd tekitab kliendis usaldust ja loob pikaaegseid suhteid.

Turg on täis erinevaid ettevõtteid, mis pakuvad samamoodi mahekosmeetikat ja lõhnaküünlaid, kuid JOIK eristub nendest just tänu oma brändile. JOIK peegeldab nii tarbija väärtuseid ja põhimõtted, millele tuginedes otsustab klient, et soovib neid tooteid osta.

Järelikult on bränd inimese sisehäälel põhinev arvamus teatud tootest või ettevõttest.

Brändi moodustavad ettevõtte lugu, olemus ja identiteet. Ühtse tervikuna eristab bränd ettevõtet konkurentidest. Kuvatõmmis kinnitab, et nii brändi visuaalsed kujunduslikud elemendid kui ka teoreetiline põhi peavad oma vahel sobima. Ainult seeläbi mõjuvad nad usutavana. Lisaks sellele on brändi eesmärgiks teenida sihtrühma usaldus ja ustavus ning olla meeldejääv.

Brändi kaudu vahendab ettevõte enda nägemust, missiooni ning põhimõtteid elus.

Bränd selgitab, mille eest ettevõtte seisab ning miks ja kuidas ta neid põhimõtteid ellu viib. Samuti on bränd ka üldine kogemus kokkupuutel ettevõttega, olles selleks siis ostutehing, sotsiaalmeedia jälgimine või juhuslik mööduja.[3]

Kui vaadata NIKE’i Instagrami [4] postitust, loeme välja sealt koheselt sõnumid, mis motiveerivad meid kui kliente pingutama ja paremaks saama. NIKE’i slogan „Just do it.“ („Lihtsalt tee seda“ – toim) on brändi alustalaks. Ostes NIKE’i tooteid kanduvad tarbijale üle tippsportlase omadused. Just seda rõhutavadki NIKE’i sotsiaalmeedia postitused. Antud hüüdlause õhutab meid ennast püsti ajama ja tegutsema. Ta ärgitab meid enda eesmärkide poole püüdlema.

<img decoding=
Suhtle enda klientidega autentsel viisil toetudes enda brändile!

Niisiis, brändi või kaubamärgi peamiseks eesmärgiks on ainulaadsetele väärtusele keskendudes äristrateegia edendamine.

Miks on bränd ettevõtluses nii tähtis?

Ameerika brändinguguru Marty Neumeier toob välja enda raamatus „The Brand Gap“ peamised põhjused, miks bränd on tähtsam kui eales varem.

Siin on neli põhjust:

  1. Inimestel on võimalus valida nii paljude erinevate pakkujate seast
  2. Inimestel on vähe aega nagu mesilastel suveajal
  3. Enamus pakkumistest turul on sarnase kvaliteediga ning omadustega
  4. Me kipume oma ostuvalikutes lähtuma usaldustundest

Turg on täis miljon erinevat autot. Kuidas sa tead, millist autot osta?

Tänu usaldustundele.

Kuidas tekitada kliendis usaldust?

Usaldustunne tekib klientide ootuste täitmisel ja ületamisel.[5] Häid tulemusi andev bränd sõltub paljuski ettevõtte mainest. Selleks, et püsida edukana ja populaarsena on brändi ülesandeks kestvalt vastata tarbija ootustele ja vajadustele.

Mõjuvõimas bränd kõnetab inimesi sügavamal ja emotsionaalsel tasandil. Selle saavutamiseks peab brändi suhtlus põhinema aususel. Samuti tuleb brändil jääda ehedaks ning omapäraseks.

Mis on bränding ehk brändiloome?

Lühidalt sõnastades on „bränding toodete ja teenuste varustamine brändi jõuga.“ (Kotler & Keller, 2015)

Ehk siis bränding on protsess, mille käigus antakse konkreetsele organisatsioonile, ettevõttele, tootele või teenusele tähendus. Sümboolse tähenduse abil luuakse ja kujundatakse tarbijate teadvuses bränd.

Bränding julgustab tarbijaid konkurentide asemel enda kasuks valima. Brändingu peamine eesmärk on teha end tähtsaks sihtrühma teadvuses ning saada nende eelistatud teenuse- või tootepakkujaks.[6] Seda tehes selgitatakse kliendile, mida see konkreetne bränd on ja mida ta kindlasti ei ole.[7]

Ehk siis bränding kujutab endast strateegiat, mille organisatsioonid on välja töötanud selleks, et aidata inimestel kiiresti oma brändi tuvastada ja kogeda.

Milleks ettevõttele bränding ehk brändiloome?

Bränding loob ettevõttele identiteedi, mis koosneb:

  1. visuaalsest identiteedist (corporate visual identity – CVI) nagu logo, visiitkaart
  2. visuaalsest kujundusest nagu veebileht, värvikombinatsioonid, kujunduslikud elemendid või sotsiaalmeedia postituste põhjad
  3. brändihäälest ehk sõnumist ja tunnuslausest
  4. brändi positsioneerimisest turul
  5. brändi lubadusest
  6. üleüldisest kuvandist (nt-ks tegevusluba ja ettevõtte maine).

Niisiis, bränding on protsess, mille vältel tehakse turu-uuring, analüüsitakse andmeid ja konkurente, ning arendatakse nägemus ja missioon ettevõttele, mis on vastavuses firma visuaalse identiteediga.

<img loading=
Bränding koosneb erinevatest tegevustest, mis töötavad välja ettevõtte kuvandi ja maine.

Millist kasu toob ettevõttele bränding?

·  Eristumisvõime:

Tugev bränd aitab ettevõttel eristuda konkurentidest, luues unikaalse identiteedi ja väärtuspakkumise, mida kliendid mäletavad ja eelistavad.

·  Kliendi ustavuse kasvatamine:

Hästi üles ehitatud bränd võib suurendada kliendilojaalsust. Klientidel on lihtsam tunda sidet brändiga, millel on tugev ja positiivne kuvand. Näitena võib tuua siinkohal Coca Cola, kes on sidunud enda brändiga tugeva kogukonnatunde.

·  Tulemuslik turundus:

Selge ja järjepidev brändistrateegia muudab turunduse efektiivsemaks, kuna sõnumid on klaarid ja sihitud, aidates kaasa paremale kliendisegmentatsioonile ja turunduskampaaniate edukusele.

·  Kvaliteedi tajumine:

Tugev bränd võib mõjutada klientide arusaama toote või teenuse kvaliteedist, isegi kui see ei pruugi alati vastata tegelikule kvaliteedile. Mõjuvõimsate sõnumite abil suhtleb bränd oma sihtrühmaga.

·  Suurenenud finantsiline väärtus:

Tugev bränd suurendab ettevõtte väärtust. See võib tõsta ettevõtte aktsiahinda ja muuta selle atraktiivsemaks potentsiaalsetele investoritele.

·  Töötajate rahulolu ja motivatsioon:

Omapärane ja positiivne bränd aitab kaasa töötajate rahulolule ja motivatsioonile. Töötajad tunnevad uhkust, et töötavad tunnustatud ja austatud ettevõttes.

·  Uute klientide ligimeelitamine:

Bränd aitab leida uusi kliente läbi positiivsete soovituste ja maine. Inimesed kipuvad eelistama tuntud ja tunnustatud brände, kel on hea maine.

·  Hinnakujunduse paindlikkus:

Hästi tuntud ja usaldusväärne bränd võib võimaldada kõrgemaid hindasid, kuna kliendid on valmis maksma rohkem kvaliteedi ja usaldusväärsuse eest.

·  Kaitse ootamatute turu muudatuste suhtes:

Tugev bränd võib pakkuda kaitset turul aset leidvate muutuste ja majanduslanguse vastu, kuna lojaalsed kliendid jätkavad ostmist isegi keerulistel aegadel.

Kuidas alustada brändinguga?

Kõigepealt tuleb luua brändiidentiteet koos erinevate ülal mainitud osadega. Loodud bränd tuleb seejärel „ellu äratada“ ehk maailma valla lasta. Parim viis selleks on koostada brändi suhtlusplaan. Nii saavad osa erinevad sihtrühmad sinu brändist.

Brändi rakendamise protsess haakub tihti turundusega. Tähtis on meeldes pidada, et enne brändikuvandi rakendamist, tuleb kindel olla, et su bränd on kooskõlas kõikide ettevõtte aspektidega.

Halb olukord on näiteks selline, kui sinu bränd kommunikeerib väljapoole, et on n-ö roheline ja keskkonnasõbralik, kuid tema tooteid toodetakse odavate vahenditega Aasias.

Mõtle sellele, et kui sinu bränd oleks elus, siis:

kuidas, millest ja kellega ta räägiks?
kes ta oleks ja mida ta teeks?
millised oleks tema väärtused, põhimõtted ja tulevikunägemus?
miks peaks ta kellegile korda minema? 

Brändi rakendamiseks on palju erinevaid viise.

Seda võib teha läbi veebidisaini, kodulehe ja veebipõhise kohaloleku. Brändi kommunikatsioonistrateegia hõlmab ka erinevas formaadis reklaame. Toote või teenuse (visuaalne) kujundus mängib samuti tähtsat rolli. Kui su ettevõttel on olemas füüsiline pood või e-pood, siis loeb ka selle külastaja- või kasutajakogemus brändi rakendamise alla. Lõppude lõpuks ei tohi ka unustada klienditeenindust ning ettevõttesisest suhtlust. Kuidas on selle brändi jaoks töötada?

Tihtipeale arvatakse, et bränding tähendab peaasjalikult ettevõttele logo loomist. Kui see on tehtud, siis on ka bränd valmis. Tegelikult on bränding kestev protsess. Turule uusi tooteid või teenused tuues tuleb tähelepanelikult läbi mõelda, kas nad on vastavuses praeguse brändikuvandiga.

Mõningatel juhtudel tuleb ettevõttele rebränding (ka rebranding) teha ehk uus brändikuvand luua, sest näiteks on aset leidnud ümberspetsialiseerumine. Vahete vahel piisab vaid missiooni ja nägemuse üle vaatamisest ja vajadusel uuendamisest. Äkki vajab bränd hoopis head sõnumit, hüüdlauset ja suhtlustooni?

Bändistrateegiast peaks lähtuma ettevõtte igasugune väljapoolne suhtlus, sest ainult tänu järjepidavale suhtlusele ja ühtsele visuaalsele identideedile teab klient, et tegemist on sinu brändiga. 

Ka väikeettevõtjana on tähtis brändingu aspektidele mõelda, sest bränd mõjutab vahetult ettevõtte ja kliendi vahelisi suhteid. Väikestes mõõtmetes bränding, olgu ta siis ainult logo ja CVI loomine, on parem kui mitte midagi. Tänapäeval on ettevõttel väga raske ilma brändita silma paista.  

Esmapilgul võib tunduda nagu oleks bränding ületamatu mägi. Kohati võibki brändinguga alustamine olla keeruline. Nimini saab sind selles osas aidata. ☑️

Loe lähemalt meie pakutava brändingu-teenuse kohta siit.

🟣 NIMINI – Sinu pikaajaline strateegiline partner e-äris!

[1] Marty Neumeier, The Brand Gap

[2] Kuvatõmmis (27.05.24), https://joik.ee/

[3] https://blog.hubspot.com/marketing/branding

[4] Kuvatõmmis (27.05.24), Nike’i Instagram: https://www.instagram.com/p/C7ZpCHaKiTN/

[5] Marty Neumeier, The Brand Gap

[6] https://blog.hubspot.com/marketing/branding

[7] https://www.thebrandingjournal.com/2015/10/what-is-branding-definition/

Scroll to Top